KALEIDOSKOP

Střípky barevných sklíček okouzlí naše smysly. Skládají se do různých tvarů a vytvářejí obrazy. Celkový obraz na svět zdraví si můžete poskládat i z našich krátkých zpráv v rubrice KALEIDOSKOP.

HOMEOPATIE ZA TÁROU: CESTOVNÍ NEVOLNOST

Sloupek připravuje PharmDr. Jana Strieglerová z lékárny v Moravském Krumlově. Své poznatky ze studia na Mezinárodní škole klinické homeopatie a výživového poradenství aplikuje denně ve své praxi.

INKONTINENCE MOČI V PRIMÁRNÍ PÉČI

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky1. LF UK a VFN v Praze, je také prezidentkou spolku Incoforum, z.s. Spolek vznikl jako mezioborové sdružení odborníků zabývajících se problematikou inkontinence.

Educomm
www.polp.cz
Eduwin
Kongres Healthcomm

VLIV OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN NA KVALITU ŽIVOTA: ALERGIE

Alergie je nepatřičná reakce imunitního systému na různé vnější faktory. Seznam činitelů, na které může být člověk alergický, je obsáhlý. U alergií, jako výrazných autoimunitních zánětlivých reakcí, se uplatňuje vliv zejména EPA, jejíž metabolity prostaglandiny, leukotrieny a tromboxany mají protizánětlivý účinek a tlumí sílu alergické reakce.

TOP 5 ČLÁNKŮ ČERVNA 2018

Jaké články a témata v červnovém Magazínu jste navštívili a četli nejčastěji? Přinášíme žebříček pěti nejúspěšnějších.

NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 7-2018

V červenci se na Educommu můžete zapojit do soutěže o dárkové poukazy Edenred Compliments. Čím více přednášek vystudujete, tím větší šanci na výhru máte!

MEDICI NA ROCK FOR PEOPLE

Rockeři si budou moci vyzkoušet například zábavný software s animovanými myškami, které předvedou, co se děje v mozku člověka po požití různých návykových látek.

POLOVINA ČECHŮ UMÍRÁ NA NEMOCI SRDCE A CÉV

Máte se obávat? Které choroby hrozí i mladším ročníkům? Kde hledat pomoc? Za vznikem kardiovaskulárních onemocnění stojí v drtivé většině kornatění cév.