KALEIDOSKOP

Střípky barevných sklíček okouzlí naše smysly. Skládají se do různých tvarů a vytvářejí obrazy. Celkový obraz na svět zdraví si můžete poskládat i z našich krátkých zpráv v rubrice KALEIDOSKOP.HOMEOPATIE ZA TÁROU: CESTOVÁNÍ A PRŮJEM

Pravidelný sloupek připravuje PharmDr. Lenka Štýsová z klatovské lékárny, která se homeopatii věnuje více jak 15 let.prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Oblastí jeho odborného zájmu je psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch. Je autorem řady odborných prací, kapitol v učebnicích a monografiích, v recenzovaných časopisech. V letech 2009–2011 byl předsedou České neuropsychofarmakologické společnosti, od roku 2011 předsedá mezioborové společnosti Czech Brain Council, kterou spoluzakládal, je zvoleným předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP na roky 2019-2022.


Jsou schopni pacienti při výdeji léku na Váš dotaz vyjmenovat, jaké jiné léky pravidelně užívají?

ANO většinou

ANO, ale jen některé

ANO, ale neznají názvy, jen indikaci

NE

Educomm
www.polp.cz
Eduwin

Walmark
Kongres Healthcomm


ZAJÍMALO NÁS V PRŮBĚHU 7. TISKOVÉ KONFERENCE INCOFORA…

Pro koho je vhodná gymnastika pánevního dna? Kdy je dobré s ní začít a naučí se cviky každý? Odpovídal nám pro vás gynekolog MUDr. Lukáš Horčička.TOP 5 ČLÁNKŮ KVĚTNA

Květen nám letos neukázal vlídnou tvář a počasí bylo jako na houpačce. Možná i právě proto byl prostor pro pročítání článků na Magazínu. Jaké vás zaujaly v minulém měsíci nejvíce?NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 6-2019

Hledáme aktivní lékárníky, kteří by měli zájem se podílet na tvorbě obsahu pro portál Educomm.cz
FYZIOTERAPIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Fyzioterapeut, geriatr, gynekolog a urolog se shodují: "Gymnastika pánevního dna prospívá kontineci moči."MOJE STÁŘÍ, NOVÝ PROJEKT S MOTTEM „STÁŘÍ JE VÝSADA, NE NEMOC“

V Česku přibývá lidí s demencí. Od roku 1990 se počet nemocných zdvojnásobil. I proto se sdružení Moje lékárna začalo intenzivně věnovat stárnutí a seniorům.