ŽIJEME V ČASE INFORMAČNÍ OBEZITYČas nikomu nepatří, nikdo si ho nekoupí. Masaryk říkal, že když člověk nemá čas, tak se mu vlastně nechce. Protože čas je pořád.

Máloco kolem nás je tak obtížně uchopitelné a definovatelné jako čas. Dnes, kdy nás Covid-19 izoluje od kulturních, společenských a mnohdy i všedních pracovních činností, si změny v subjektivním vnímání toku času uvědomujeme dvojnásob.

Žijeme v čase informační obezity", říká v rozhovoru pro Divizi vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR sociolog Filip Vostal, Ph.D. z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti Filosofického ústavu AV ČR. Přinášíme to nejzajímavější z článku: Co prožíváme v časech běžných a v časech neobvyklých - i těch „koronavirových"?

Sociologové času se obecně nezabývají fyzikální podstatou času, otázkami, co je čas a zda existuje, co je minulost, přítomnost a budoucnost z pozice nějaké hlubší filozofické reflexe. Na co tedy soustřeďujete pozornost?

Otázka, co je čas, patří do souboru složitých problémů jako: co je bytí, existence, realita. Ty mohou samozřejmě provokovat spoustu badatelů z různých oborů. Mnoho procesů ve společnosti se ale děje rozdílným, často nesouměřitelným tempem. Sociologové času se zabývají zejména jejich vzájemným působením, rozdíly nebo konflikty různých časů - a co z nich vyplývá.

Například?

Na jedné straně existuje biologický čas, čas našeho těla, na straně druhé čas institucí, ve kterých pracujeme. Jenže tyto dvě časové roviny nemusejí být nezbytně v souladu. Své tělo a jeho biologické potřeby neoklameme, ale většina z nás pracuje v sektoru, v němž je nejdůležitějším imperativem zisk. Tomu se podřizuje vše. Jsme proto nuceni pracovat v takovou denní dobu nebo tolik hodin, že se biologické potřeby neboli „časovost těla" a „časovost prostředí", v němž se musíme pohybovat, často dostávají do sporu.

Jak vnímáte skutečnost, že některé děje probíhají na tak krátkých časových škálách, že je vůbec nedokážeme postřehnout a že žijeme v době permanentního připojení, kdy máme neustále po kapsách, kabelkách a jinde mobilní telefon s internetem a další digitální pomůcky?

Žijeme v době bezprecedentní informační přesycenosti - informační obezity, chcete-li. Nemáme však dostatek času všechny informace, které se na nás valí, zhodnotit a vyvodit z nich nějaký závěr, zařadit je do souvislostí. A jelikož nemáme vodítka - přesněji řečeno je jich málo -, jakým způsobem vyhodnocovat zdroje informací a systematicky je posoudit, máme tendenci se upínat k něčemu, co má emoční náboj, emoční apel. Z toho v důsledku plyne i následování a upínání se na politické lídry, kteří s emocemi pracují, dávají jednoduché recepty atd.

Paradoxně tak platí, že čím více informací máme, tím méně víme a tím hůř se rozhodujeme - protože nemáme čas...

Přesně tak. Je tu ještě jeden aspekt: aby člověk zajistil chod své rodiny, musí se pohybovat v různých světech. Jedna z přirozených reakcí je začít vše ignorovat a stáhnout se do pasivity. Jenže to je počátek konce demokratického fungování: informací je příliš, nic nestíhám, nevím, co se kolem mne děje, nerozumím světu ani dění kolem mne - a mnohdy i uvnitř mne. Tak se stáhnu do sebe. Nicméně emoční stránku nemůžeme jen tak vynechat, emoční apely na nás budou dopadat tak jako tak. Hrozí nebezpečí, že se uchýlíme do nějakých svých mikrosvětů, mezisvětů, jak o nich psal Bohumil Hrabal. Moderní svět nám paradoxně nastavil takové mechanismy a procesy, které nás vlastně od něj vzdalují. A temporalita - neboli časovost - v tomto hraje zásadní roli.

Aby se zabránilo šíření Covid-19, musí v těchto dnech mnoho lidí nedobrovolně zůstat doma. Školáci, studenti, rodiče. Je to také ztracený čas?

Neřekl bych. Situace je samozřejmě socioekonomicky diferencovaná. Velká část společnosti zažívá nečekaný přísun volného času. Je však třeba důsledně rozlišovat mezi těmi, kdo mají volný čas, protože ztratili (snad dočasně) práci, těmi, kteří jsou na (nucené) dovolené nebo mají „home office." Tento pojem je, dle mého přesvědčení, protimluv - buď jste doma, nebo v práci - myslím, že o tom vědí své rodiče malých dětí, mezi které patřím.

Co přesně máte na mysli?

Rodiče s malými, ale i většími dětmi se musí učit novým časovým režimům, více se věnovat dětem, například ve věcech učení. Do toho všeho je třeba se starat o domácnost. Ale i tak si myslím, že jich hodně nezažívá shon jako v „normálním" běhu světa a stejně jako práce doma je i čas pro sebe otázkou negociace s partnerem nebo se staršími dětmi. Pro mnohé ale volný čas představuje prostor pro přemýšlení - o sobě, o lepším životě, světě, ve kterém se budou moci sebepoznávat, seberozvíjet, poznávat okolí, hledat porozumění v blízkých a jinak signifikantních vztazích. Člověk najednou není odcizený od sebe sama, není „na běžícím pásu", kde musí zrychlovat, jen aby zůstal, kde je. Kdo ví, možná se v současné krizi skrývá příležitost: „člověk post-koronavirový" bude požadovat větší kontrolu nad svým časem, který bude chtít vyplňovat svými autentickými preferencemi. Možná jsem však příliš optimistický.

Celý rozhovor si můžete pročíst ZDE

Více k tématu také v časopise A / Věda a výzkum

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz