TESTOVÁNÍ PAMĚTI V BENU LÉKÁRNÁCH ODHALILO MOŽNOU PORUCHU PAMĚTI U KAŽDÉHO ŠESTÉHOPandemie nemoci Covid-19 znemožnila nebo zbrzdila celou řadu preventivních a screeningových programů napříč spektrem nemocí. Po konci první vlny pandemie byl vidět její dopad nejen na psychiku a ekonomiku, ale zejména na celkový zdravotní stav populace. Potvrdilo se, jak moc je důležité zachytit některá onemocnění včas. BENU lékárny ukazují, že lékárna už dávno nemusí být jen místem, kam si lidé chodí pouze vyzvedávat své léky. Poradenství a starostlivý přístup k pacientovi je na prvním místě. V BENU lékárnách si uvědomují, že včasné odhalení problému a celostní přístup ke zdraví výrazně usnadňují následný léčebný proces. Proto se zrodila myšlenka BENU Alzheimer konzultačních míst pro testování paměti a včasný záchyt Alzheimerovy nemoci. Přes dva roky tak využívají klienti screeningový program Alzheimer konzultačních center v BENU lékárnách. Alzheimer konzultační centra jsou v devíti lékárnách BENU v České republice, poslední přibylo 1. 10. 2021 ve Žďáru nad Sázavou.

Od roku 2019, kdy se otevřelo první BENU Alzheimer konzultační centrum, využilo program testování krátkodobé paměti celkem 1 891 pacientů. Otestování i tak zdánlivě běžné věci, jako je paměť, může pomoci odhalit i závažná onemocnění. Testování, které provádějí proškolení farmaceuti pomocí originálních materiálů vyvinutých týmem prof. MUDr. Aleše Bartoše, PhD., neurologem a vedoucím AD centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby, odhalilo, že každý šestý testovaný pacient vykazuje příznaky možné poruchy paměti. Potvrzuje se tím význam lékáren jako důležité součásti kvalitní péče o pacienty a jejich klíčová role při prevenci zákeřných nemocí.

„V loňském roce jsme v rámci našich Alzheimer konzultačních center vyšetřili 1 238 pacientů. Z toho jsme 16,9 % doporučili návštěvu specializovaného lékaře. U 6,2 % testovaných byla následně potvrzena Alzheimerova choroba, u více než 50 % byla potvrzena jiná porucha paměti a u téměř 42 % pacientů byla zahájena léčba deprese. Z těchto dat vyplývá, že naše konzultace mají smysl nejen pro včasný záchyt Alzheimerovy choroby, ale pomáhají pacientům i s dalšími, mnohdy přehlíženými obtížemi," uvádí PharmDr. Michala Belasová, vedoucí odborných programů lékáren BENU a pokračuje: „Smysl projektů potvrzují také veskrze pozitivní ohlasy pacientů. Velmi nás těší, že 98,6 % z nich by naše služby doporučilo svému známému."

Lékárník: dostupný odborník, který pomůže a poradí

Všichni konzultanti zapojení v programu preventivních konzultací jsou zkušení farmaceuti, kteří absolvovali speciální školení na testování paměti s prof. MUDr. Alešem Bartošem PhD. Také oni vnímají konzultace velmi pozitivně, jako novou součást svého poslání: „Oceňují možnost věnovat pacientům v rámci své profese něco navíc a přispívat k včasnému záchytu a prevenci  nejen Alzheimerovy nemoci, ale také dalších možných obtíží," říká PharmDr. Valika Mariničová.

Preventivní konzultace v rámci lékáren mohou pomoci zachytit zdravotní odchylky u pacientů, kteří z různých důvodů nedocházejí na preventivní prohlídky ke svým praktickým lékařům, ať je to z důvodu časové náročnosti, nebo ze strachu z lékařského prostředí.

„Lidé jsou zvyklí přicházet do lékárny pro radu a svému lékárníkovi důvěřují. Lékárny jsou pro mnohé také prvním místem, kam zajdou pro radu ohledně svého zdravotního stavu. Troufám si říci, že konzultace se těší takovému zájmu i proto, že pro pacienta je prostředí lékárny méně stresujícím prostředím, než například ordinace lékaře," dodává lékárnice. 

Vyšetřovací testy paměti a výzkum 

Profesor MUDr. Aleš Bartoš, PhD. se se svým týmem dlouhodobě věnuje vývoji původních českých a inovativních testů paměti ALBA a POBAV, které jsou krátké, přitom v potřebné míře náročné pro vyšetřovanou osobu. Používají se ve všech certifikovaných lékárnách po celé ČR a tvoří hlavní obsah konzultací prováděných v BENU lékárnách a BENU Alzheimer konzultačních centrech. 

„BENU Alzheimer konzultační centra považuji za revoluční krok v časném vyhledávání možných poruch paměti. Útulná samostatná místnost je určena k testování paměti všem zájemcům kvalifikovaným a certifikovaným lékárníkem, který je v daném období pro tuto činnost speciálně uvolněn a může se soustředit na to, aby poskytl maximální a kvalitní poradenství, " neskrývá prof. Bartoš svůj obdiv k tomu, co se za krátký čas podařilo v lékárenských konzultačních centrech BENU.

Horkou novinkou k trénování paměti je vydání speciálního pexesa, které  vzniklo jako výsledek spolupráce mezi prof. Bartošem a BENU lékarnami. Prof. Bartoš dodal speciálně vybrané a nakreslené obrázky, které v grafické podobě vydalo BENU.

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU A PŘIJĎTE SI OTESTOVAT SVOJI PAMĚŤ!

Kde je česká norma paměti? Dá se růžovým šumem během spánku paměť zlepšit?

AD Centrum (centrum pro Alzheimerovu demenci) se zabývá výzkumem, diagnostikou a léčbou Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních poruch. Funguje na dvou stálých pracovištích: na Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Hlavním vedoucím AD Centra je právě Prof. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.

Hlavním cílem AD Centra je najít nejjednodušší cestu pomoci lidem s poruchami paměti. Z toho důvodu provádí odborníci společně s léčbou nemocných i výzkumy, které se zaměřují na ověřování různých pozitivních vlivů, které by mohly působit na paměť a další kognitivní funkce u seniorů. Do svých revolučních projektů stále hledají dobrovolníky vhodné pro výzkum.

Aby bylo možné správně používat testy ALBA a POBAV, je třeba znát české normy 

„Do aktuálního výzkumu České normy paměti hledáme dobrovolníky, jejichž oba rodiče starší 65 let nevykazovali nebo nevykazují jakékoliv možné příznaky demence nebo výraznější poruchy paměti," říká profesor Bartoš. 

Jedním z výzkumů je posilování paměti během spánku pomocí tzv. růžového šumu

Projekt AKSTIM se zabývá vztahem mezi spánkem, strukturálními změnami mozku a ukládáním vzpomínek a dalších paměťových stop během spánku. Ukládání je stimulováno "růžovým šumem" - monofrekvenčním šumem, který si můžete představit jako zvuk jemného deště. Více ZDE

Zhoršil se vám po covidu spánek? 

Profesor Bartoš žádá dobrovolníky, kteří byli testováni pozitivně i negativně na onemocnění COVID-19, aby vyplnili krátký dotazník, který zjišťuje s tímto onemocněním případně spojené neurologické a spánkové příznaky. Více ZDE

Do studií je možné se přihlásit pomocí internetových stránek www.abadeco.cz.

Zdroj: Tisková konference „Testování paměti v Benu lékárnách odhalilo možnou poruchu paměti u každého šestého testovaného", 22. 9. 2021, STRATENGERS

Zajímavé odkazy:

Šimandl, O., Bartoš, A., Belasová, M. (2020). Unikátní projekt vyšetření paměti v českých lékárnách k časné detekci Alzheimerovy nemoci a kognitivních poruch různé etiologie. Prakt. Lékáren., 16(4), 216-220. doi: 10.36290/lek.2020.033

NEUROLOGICKÉ A SPÁNKOVÉ DOPADY ONEMOCNĚNÍ COVID-19

......

Věděli jste, že...

Růžový šum se vyskytuje v mnoha fyzikálních a biologických systémech? Je v rytmech bití srdce a statistikách sekvencí DNA. Růžový šum můžeme také nalézt v mnoha elektrických pochodech lidského mozku. Podle některých studií má růžový šum vliv na kvalitnější hluboký spánek a napomáhá jeho konsolidaci.

Růžový šum vychází z tzv. bílého šumu, moderního prostředku ke zklidnění malých dětí? Audio hračky mají zabudovaný zvuk bílého šumu, který dostatečně pokrývá ostatní zvuky, které mohou děti při spánku rušit. Údajně zvuk připomíná miminku zvuky z dělohy, cítí se proto bezpečně.

Zpět