ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ V LÉKÁRNĚVzpomínáte na staré české filmy? Těžko si představit prvorepublikové hvězdy bez cigarety v ruce. Kouřit bylo moderní a slušivé a málokdo se zamýšlel nad jeho následky. O téměř sto let později již klasifikujeme kouření jako chorobu a jsme si plně vědomi jeho negativních účinků na lidský organismus. Kouření tabákových výrobků patří mezi nejčastější příčiny úmrtí po celém světě. Přesto podle statistik kouří v České republice více jak čtvrtina obyvatel.1

Jak těžké je přestat kouřit, to ví nejlépe člověk, který to zažil. Do lékáren přichází pacienti, kteří hledají efektivní řešení, které jim pomůže s ukončením kouření. V lékárnách jsou k dispozici přípravky známé pod pojmem náhradní nikotinová terapie. Jakou lékovou formu ale pacientovi doporučit tak, aby nejlépe odpovídala jeho potřebám? To se dozvíte v rozhovoru na téma „Odvykání kouření v lékárně", kde se společně s MUDr. Veronikou Přibylovou a Mgr. Michaelou Dobrou dotkneme následujících témat:

  • Rizika kouření
  • Možnosti odvykání v lékárně
  • Praktického přístupu k lékárenské expedici se zaměřením na jednotlivé lékové formy náhradní nikotinové terapie Nicorette® 

Na Educommu připravujeme také zářijový webinář, kde budou obě odbornice odpovídat na dotazy položené v rámci závěrečného testu.


Každý pacient je jiný, proto i každému vyhovuje jiný způsob nikotinové léčby. Proto Nicorette® již mnoho let podporuje kuřáky, kteří chtějí skoncovat s kouřením nebo snížit počet vykouřených cigaret. K dispozici je široká škála přípravků, které pomáhají různým typům kuřáků dosáhnout svého cíle. Léčivé žvýkací gumy NICORETTE® GUM umožňují rychlé vstřebání nikotinu a jsou dostupné ve třech příchutích: klasická (Classic Gum), svěží máta (Icemint Gum) a ovocná (FreshFruit Gum).

NICORETTE® Spray a NICORETTE® Spray s příchutí lesního ovoce snižují touhu kouřit již po 30 sekundách při užití dvou dávek. Dávkovač je přibližně stejně velký jako malý mobilní telefon, takže se pohodlně a bez problémů vejde do kapsy či kabelky.

Transdermální náplasti NICORETTE® invisipatch poskytují organismu stálý přísun nikotinu po dobu až 16 hodin během aktivní části dne. Nedodávají nikotin do těla během noci, čímž neruší spánek. Jsou poloprůhledné a diskrétní.

Lisované pastilky NICORETTE® Mint využívají jedinečné technologie dvojí vrstvy. Při rozpouštění pastilka uvolňuje terapeutický nikotin, ledově mátová chuť se uvolňuje pozvolna, takže poskytuje dlouhotrvající chladivou chuť v ústech.

Vhodná je také kombinovaná terapie, při které si pacient aplikuje nikotinovou náplast, která látku do těla pomalu uvolňuje pomalu. Při akutní chuti na cigaretu je pak možné skombinovat s léčbou pomocí léčivé žvýkací gumy o síle 2 mg nebo orálním sprejem. 

Reference:

1. Užívání tabáku v ČR 2017, Státní zdravotní ústav 2018

Ukázka z Educomm.cz


Zkrácené informace o léčivých přípravcích 

Název léčivého přípravku: Nicorette® Classic Gum / Nicorette® Icemint Gum / Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg nebo 4 mg.
Léčivá látka: nicotinum. Léková forma: léčivá žvýkací guma. Indikace: léčba závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit. Slouží jako podpůrný přípravek k překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo ke snadnějšímu snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných nebo neochotných přestat kouřit. Dávkování: počáteční dávka léčivého přípravku má být zvolena dle míry nikotinové závislosti každého kuřáka. Používání 8-12 léčivých žvýkacích gum vhodné síly denně nejméně po 3 měsíce by mělo být pro léčbu dostatečné. Silně závislí kuřáci (Fagerströmův test nikotinové závislosti (FTND) ³ 6, nebo kouření > 20 cigaret denně) nebo pacienti, kterým se nepodařilo přestat kouřit po používání léčivých žvýkacích gum s obsahem 2 mg nikotinu, mají zahájit léčbu léčivou žvýkací gumou s obsahem 4 mg nikotinu. V ostatních případech je vhodná počáteční dávka 2 mg nikotinu. Nemá se použít více než 24 léčivých žvýkacích gum za den. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku, děti a dospívající do 12 let, nekuřáci. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: závislí kuřáci s nedávným infarktem myokardu, nestabilní nebo zhoršenou anginou pectoris včetně Prinzmetalovy anginy, závažnými srdečními arytmiemi, nekontrolovanou hypertenzí nebo nedávnou cerebrovaskulární příhodou mají být vyzváni k ukončení kouření nefarmakologickou intervencí (např. pomocí poradenství). V případě selhání lze použít léčivé žvýkací gumy, ale vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti u této skupiny pacientů může být léčba zahájena pouze za pečlivého lékařského dohledu. Pacienti s diabetem mellitem mají být poučeni, že když přestanou kouřit a začnou používat NRT, je nutná přísnější kontrola glykemie, protože snížení množství katecholaminů uvolňovaných v důsledku působení nikotinu může ovlivnit metabolismus sacharidů. Polknutý nikotin může zhoršit příznaky u pacientů s ezofagitidou, žaludečními nebo peptickými vředy a pacienti s těmito onemocněními mají být při používání přípravků NRT opatrní. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: dosud nebyly definitivně potvrzeny klinicky relevantní interakce mezi substituční nikotinovou léčbou a jinými léky. Nikotin však může potenciálně zvyšovat hemodynamické účinky adenosinu, např. přispívat ke zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence, a také zesilovat vnímání bolesti (bolesti na hrudi u anginy pectoris) vyvolané podáním adenosinu. Fertilita, těhotenství, kojení: těhotné nebo kojící kuřačky mají žvýkačky používat pouze po konzultaci s odborným zdravotnickým pracovníkem. Nežádoucí účinky: hypersenzitivita, bolesti hlavy, dysgeuzie, parestezie, škytavka, podráždění hrdla, kašel, nauzea, bolest břicha, sucho v ústech, průjem, dyspepsie, flatulence, hypersekrece slin, stomatitida, zvracení, pocit pálení, únava. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávejte při teplotě do 25 °C. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil AB, Norrbroplatsen 2, 251 09 Helsingborg, Švédsko. Registrační čísla: 87/210/88-A/C (Nicorette® Classic Gum 2 mg) a 87/210/88-B/C (Nicorette® Classic Gum 4 mg); 87/410/07-C (Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg) a 87/411/07-C (Nicorette® FreshFruit 4 mg); 87/572/10-C (Nicorette® Icemint Gum 2 mg) a 87/573/10-C (Nicorette® Icemint Gum 4 mg). Datum revize textu: 3.7.2020. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o léčivém přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo námestí 329/1, 15800 Praha.

Název léčivého přípravku: Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 10 mg/16 h.
Léčivá látka:
nicotinum. Léková forma: transdermální náplast. Indikace: léčba závislosti na tabáku u dospělých zmírněním abstinenčních příznaků nikotinu, včetně touhy po kouření během pokusů o ukončení kouření. Dávkování: monoterapie: léčba trvá obvykle 12 týdnů, 8 týdnů léčby s dostatečnou terapeutickou dávkou následovanou 4 týdny postupného snižování dávky. Kuřákům s vysokým stupněm závislosti se doporučuje zahájit léčbu náplastmi Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, jedna náplast jednou denně po dobu 8 týdnů. Po 8 týdnech se má dávka nikotinu postupně snižovat. Další 2 týdny se proto aplikuje jedna náplast Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h jednou denně a následující 2 týdny jedna náplast Nicorette® invisipatch 10 mg/16 h jednou denně. Kuřákům s nižším stupněm závislosti se doporučuje zahájit léčbu náplastmi Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně po dobu 8 týdnů. Po 8 týdnech se má dávka nikotinu postupně snižovat. Další 4 týdny se proto aplikuje jedna náplast Nicorette® invisipatch 10 mg/16 h jednou denně. Kombinovaná terapie: kuřáci, u kterých při substituční nikotinové léčbě (NRT) v monoterapii dochází k „průlomovým" nutkáním na cigaretu, nebo u kterých nebyla NRT monoterapie úspěšná, mohou použít Nicorette invisipatch v kombinaci s orálními NRT lékovými formami používanými pro rychlou úlevu od touhy po kouření. Orální lékové formy, které lze použít v kombinaci s Nicorette Invisipatch jsou: léčivé žvýkací gumy Nicorette Gum 2 mg (Nicorette Classic Gum 2 mg, Nicorette Freshfruit Gum 2 mg nebo Nicorette Icemint Gum 2 mg) nebo Nicorette spray 1 mg/dávka. Kontraindikace: hypersenzitivita na nikotin nebo kteroukoli pomocnou látku léčivého přípravku, děti do 18 let a jedinci, kteří nikdy nekouřili. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: závislí kuřáci s nedávným infarktem myokardu, nestabilní nebo zhoršenou anginou pectoris včetně Prinzmetalovy anginy, závažnými srdečními arytmiemi, nedávnou cerebrovaskulární příhodou a/nebo trpící nekontrolovanou hypertenzí mají být vyzváni k ukončení kouření nefarmakologickou intervencí (např. pomocí poradenství). V případě selhání lze použít náplasti, ale vzhledem k omezeným údajům u této skupiny pacientů může být léčba zahájena pouze za pečlivého lékařského dohledu. Pacienti s onemocněním diabetes mellitus mají být poučeni, že když přestanou kouřit a začnou používat NRT, je nutná přísnější kontrola glykemie, protože snížení množství katecholaminů uvolňovaných v důsledku působení nikotinu může ovlivnit metabolizmus sacharidů. Náplasti Nicorette invisipatch mají být před podstoupením MRI odstraněny vzhledem k prevenci rizika popálení. Dávky nikotinu tolerované kuřáky mohou u dětí způsobit závažnou toxicitu, která může být fatální. Přípravky s obsahem nikotinu, nepoužité nebo použité náplasti, nesmějí být ponechány na místě, kde by mohly být používány nebo požity dětmi. Pro kombinovanou terapii přípravky Nicorette invisipatch s doplňkovou orální lékovou formou platí stejná zvláštní upozornění a opatření pro použití jako v monoterapie jednotlivými přípravky. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: dosud nebyly definitivně potvrzeny klinicky relevantní interakce mezi substituční nikotinovou léčbou a jinými léky. Nikotin však může potenciálně zvyšovat hemodynamické účinky adenosinu, např. přispívat ke zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence a také zesilovat vnímání bolesti (bolesti na hrudi u anginy pectoris) vyvolané podáním. Fertilita, těhotenství, kojení: těhotné nebo kojící kuřačky mají náplasti používat pouze po konzultaci s odborným zdravotnickým pracovníkem. Kombinovaná terapie se nesmí používat v těhotenství a při kojení. Nežádoucí účinky: bolesti hlavy, závratě, nauzea, zvracení, gastrointestinální diskomfort, pruritus, vyrážka, kopřivka, erytém. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil AB, Norrbroplatsen 2, 251 09 Helsingborg, Švédsko. Registrační čísla: 87/329/08-C (25 mg/16 h), 87/328/08-C (15 mg/16 h mg), 87/327/08-C (10 mg/16 h). Datum revize textu: 18.3.2019. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o léčivém přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo námestí 329/1, 15800 Praha.
Název léčivého přípravku: Nicorette® Mint 4 mg lisované pastilky.
Léčivá látka: nicotinum. Léková forma: lisované pastilky. Indikace: léčba závislosti na tabáku zmírněním abstinenčních příznaků, včetně neodolatelné touhy po kouření kuřaků ve věku 18 let a starších. Dávkování: vhodné pro kuřáky s vysokou zavislostí na nikotinu, tj. kteří vykouří první cigaretu do 30 minut po probuzení, nebo kteří kouří více než 20 cigaret denně. Pastilky se nemají užívat déle než 9 měsíců. Náhlé ukončení kouření: denně je zapotřebí užívat dostatečný počet pastilek, většina kuřáků potřebuje obvykle 8 až 12 pastilek, nelze přesahnout 15 pastilek. Postupné odvykání kouření postupným omezováním kouření: pastilky se užívají mezi epizodami kouření ke zvládnutí neodolatelné potřeby kouřit, k prodloužení intervalu bez kouření, a se záměrem co nejvíce snížit počet cigaret. Množství pastilek užitých denně je variabilní a závisí na pacientových potřebách. V žádném případě by nemělo překročit 15 pastilek denně. Kontraindikace: hypersenzitivita na nikotin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, děti do 12 let, nekuřáci. Zvláštní upozornění: závislí kuřáci s nedávným infarktem myokardu, nestabilní nebo zhoršující se anginou pectoris včetně Prinzmetalovy anginy, závažnými srdečními arytmiemi, nedávnou cerebrovaskulární příhodou a/nebo kuřáci, kteří trpí nekontrolovanou hypertenzí, mají být vedeni k ukončení kouření bez farmakologické intervence (např. poradenstvím). Při selhání poradenství přichází v úvahu užívání pastilek Nicorette Mint 4 mg, ale vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti u této skupiny pacientů má být léčba zahájena pod přísným lékařským dohledem. Pacientům s diabetes mellitus by mělo být doporučeno kontrolovat na začátku NRT hladiny krevního cukru častěji než obvykle, protože katecholaminy uvolněné nikotinem mohou ovlivnit metabolizmus cukrů. Polknutý nikotin může vést k exacerbaci příznaků u pacientů s ezofagitidou, žaludečními nebo peptickými vředy, a proto se má orální NRT v těchto případech užívat s opatrností. Dávky nikotinu tolerované kuřáky mohou být pro děti velmi toxické až fatální. Přípravky obsahující nikotin by proto neměly být uloženy na místě, kde by s nimi mohly děti manipulovat nebo je požít Interakce: mezi náhradní nikotinovou léčbou a ostatními léčivými přípravky nebyly definitivně stanoveny žádné klinicky významné interakce. Avšak nikotin může zřejmě zesílit hemodynamické účinky adenosinu, tj. zvýšení krevního tlaku a srdečního rytmu, a také zvýšená odpověď na bolest (bolesti na hrudi typu anginy pectoris) vyvolaná podáním adenosinu. Fertilita, těhotenství a kojení: používání pastilek během těhotenství a kojení má být zahájeno pouze po poradě se zdravotnickým pracovníkem. Nežádoucí účinky: hypersenzitivita, bolest hlavy, dysgeuzie, parestezie, kašel, škytavka, podráždění hrdla, nauzea, podráždění dutiny ústní/hrdla a jazyka, bolest břicha, sucho v ústech, průjem, dyspepsie, flatulence, zvýšená salivace, stomatitida, zvracení, pálení žáhy, pocit pálení, únava. Zvláštní opatření pro uchovávání: pastilky uchovávejte v původním obalu, aby byly chráněny před vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil AB, Norrbroplatsen 2, 251 09 Helsingborg, Švédsko. Registrační číslo: 87/049/12-C. Datum revize textu: 18.10.2019. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o léčivém přípravku. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo námestí 329/1, 15800 Praha.

Název přípravku: Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka orální sprej, roztok / Nicorette ® Spray 1 mg/dávka orální sprej, roztok.
Léčivá látka:
jedna dávka (vstřik) dodává nicotinum 1 mg v 0,07 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje nicotinum 13,6 mg. Léková forma: orální sprej, roztok. Indikace: k léčbě závislosti na tabáku u dospělých, ke zmírnění abstinenčních příznaků, včetně potlačení touhy po kouření (nikotinu) během pokusu o ukončení kouření. Dávkování: 1. krok: 1. - 6. týden: použijete 1 nebo 2 dávky v době, kdy byste normálně kouřil(a) cigaretu, nebo když máte chuť si zakouřit. Nejdříve vstříkněte jednou, a pokud chuť na cigaretu během několika minut neodezní, vstříkněte podruhé. Jestliže jsou zapotřebí 2 dávky, je možné další dávkování provádět již jako 2 po sobě jdoucí dávky. Pro většinu kuřáků to znamená přibližně 1-2 dávky každých 30 minut až 1 hodinu. 2. krok: 7. - 9. týden: začněte snižovat počet dávek za den. Do konce 9. týdne byste měl(a) používat POLOVINU průměrného počtu dávek za den oproti 1. kroku. 3. krok: 10. - 12. týden: pokračujte ve snižování počtu dávek za den tak, abyste ve 12. týdnu nepoužíval(a) více než 4 dávky za den. Jakmile snížíte dávku na 2-4 dávky za den, měl(a) byste přestat orální sprej používat. Kontraindikace: hypersenzitivita na nikotin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, děti do 18 let, nekuřáci. Zvláštní upozornění: poměr rizika a bezpečnosti má být zhodnocen přislušným odborným lékařem u pacientů s těmito stavy: zavislí kuřáci s nedávným infarktem myokardu, nestabilní nebo zhoršující se anginou pectoris včetně Prinzmetalovy anginy, závažnými srdečními arytmiemi, nekontrolovanou hypertenzi, nedávnou cerebrovaskulární příhodou a/nebo u kterých byla zjištěna hemodynamická nestabilita, stabilní kardiovaskulární onemocnění jako např. hypertenze, stabilní angina pectoris, cerebrovaskulární onemocnění, okluzívní periférní arteriální onemocnění a srdeční selhání, diabetes mellitus, alergické reakce, onemocnění ledvin a jater, feochromocytom a nekontrolovaná hypertyreoza, gastrointestinalni onemocnění. Nebezpečí u malých dětí: dávky nikotinu tolerované dospělými nebo mladistvými kuřáky mohou být pro malé děti velmi toxické až fatální. Orální sprej obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce (1 nebo 2 vstřiky). Kvůli přítomnosti butylhydroxytoluenu může přípravek způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Dosud nebyly definitivně potvrzeny klinicky relevantní interakce mezi nikotinovou substituční léčbou a jinými léky. Nikotin však může potenciálně zvyšovat hemodynamické účinky adenosinu, např. přispívat ke zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence a také zesilovat vnímání bolesti (bolesti na hrudi u anginy pectoris) vyvolané podáním adenosinu. Fertilita, těhotenství a kojení: těhotné kuřačky mají přípravek Nicorette Spray používat pouze po konzultaci s odborným zdravotnickým pracovníkem. V případě, že kojící kuřačka nezvládne přestat kouřit, má používat přípravek Nicorette Spray pouze po konzultaci s odborným zdravotnickým pracovníkem. Nežádoucí účinky: hypersensitivita, bolest hlavy, dysgeuzie, parestezie, skytavka, podráždění hrdla, kašel, nauzea, bolest břicha, sucho v ústech, průjem, dyspepsie, flatulence, hypersekrece slin, stomatitida, zvracení. Zvláštní opatření pro uchovávání: uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil AB, 251 09 Helsingborg, Švédsko. Registrační číslo: 87/612/16-C (Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce), 87/605/12-C (Nicorette® Spray 1 mg/dávka). Datum revize textu: 11. 9. 2019 (Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce), 7.5.2019 (Nicorette ® Spray 1 mg/dávka). Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před podáním léčivého přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

                                                                             CZ-NI-2000052

 

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Petit Drill Nové vinařství Sedatif Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

NERVOZITA U DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ SUCHÝ KAŠEL U DĚTÍ MUŽI SI ČASTO NEUVĚDOMUJÍ DŮLEŽITOST KOLAGENU KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: KONEČNĚ ZÁŘÍ A RÝMA KOUKÁ Z TVÁŘÍ ZAJÍMALO NÁS... CO SKRÝVAJÍ LESNÍ PLODY II. MIGRÉNA NENÍ JEN BOLEST HLAVY. POHLÍDÁ JI APLIKACE PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE VITAMINY PRO TĚHOTNÉ NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU MODERNÍ LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY: PACIENTI TRÁVÍ MINIMUM ČASU V NEMOCNICÍCH A DŘÍVE SE VRACEJÍ DO PRACOVNÍHO I BĚŽNÉHO ŽIVOTA UKÁZKA Z PORTÁLU EDUCOMM: ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY V LÉČBĚ PATOLOGIE JATER I S ROSTLINAMI CVIČÍ HORMONY TOP 5 ČLÁNKŮ SRPNA 2020 NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 9-2020 KNIŽNÍ NOVINKY NEZASTUPITELNÁ ROLE LÉKÁRNÍKA VE FARMAKOTERAPII PACIENTA NA SEZÓNU AKUTNÍCH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPY JE VŽDY NUTNÁ LOKÁLNÍ TERAPIE S ANALGETICKOU SLOŽKOU NA LÉČBU HEMOROIDÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ? PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE BOLEST V KRKU U DĚTÍ NEMOC MNOHA TVÁŘÍ BIODYNAMICKÉ SVĚTLO POMÁHÁ SENIORŮM SOUTĚŽNÍ HRA ZPÁTKY DO ŠKOLY KOMPLETNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020

RELAX

VIROVÁ NEBO BAKTERIÁLNÍ INFEKCE? NÁPLASTI DO KAŽDÉ RODINY VYHODNOCENÍ KOSMETICKÉ PÉČE SÉBIONEX KOŇSKÁ SÍLA V KLOUBNÍ VÝŽIVĚ CANVIT MOBILITA S JABLEČNOU PŘÍCHUTÍ INFORMAČNÍ PORTÁL NZIP ORGÁNY PODLE MĚSÍCŮ PRŮZKUM CHOVÁNÍ V DOBĚ KARANTÉNY LIDÉ NEROZPOZNÁVAJÍ PŘÍZNAKY DEHYDRATACE. ZA ÚNAVOU A BOLESTÍ HLAVY HLEDAJÍ JINÉ PŘÍČINY STRMÝ NÁRŮST V PRODEJI ANTIPSYCHOTIK, PŘEKVAPIVĚ NÍZKÝ U LÉKŮ NA ÚZKOST O NAŠEM PO VAŠEM: VOJTĚCH BERNATSKÝ UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz