KONGRESY ONLINE I TVÁŘÍ V TVÁŘIII. 3D 360° Kongres Healthcomm Professional

Dle počtu celkových návštěv III. 3D 360° Kongresu Healthcomm Professional, který probíhal online v období od 3. 9. do 23. 9. 2021, usuzujeme, že většina našich čtenářů, uživatelů edukačních portálů a účastníků vzdělávacích akcí z řad farmaceutů našla v online vzdělávacích akcích zalíbení.

Kongres se konal v moderním virtuálním prostředí a byl určený pro lékárníky, farmaceutické asistenty a všeobecné zdravotní sestry. Akce byla rovněž přístupná i kolegům na Slovensku a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) jí ohodnotila 7 body do systému kontinuálního vzdělávání farmaceutických laborantů. Odborný program byl pro české lékárníky ohodnocen 16 body od ČLnK a garantován Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků.

......

Celková účast byla 1 024 účastníků, z toho bylo 816 lékárníků a 114 farmaceutických asistentů z ČR.

V průběhu III. 3D 360° Kongresu Healthcomm Professional bylo vystudováno 6 228 přednášek!

......

„Celkem program obsahoval 10 přednášek, z toho 9 akreditovaných. Nové studijní prostředí bylo intuitivní, plnohodnotné a mělo i nějakou přidanou hodnotu tak, aby bylo dobře přijato studujícími, partnerskými firmami i odbornými společnostmi, což nám potvrzují i výsledky z dotazníků zpětné vazby, které nám po skončení kongresu účastníci zaslali," říká za tým organizátorů Ing. Michelle Kratochvílová a dodává: „Touto cestou bych chtěla poděkovat všem respondentům za zpětnou vazbu i za podnětné návrhy na možná zlepšení, která zapracujeme do dalších projektů."

Čím se tento třetí kongres odlišoval od jeho březnového předchůdce? 

V odpočinkové zóně mohli naši studující účastníci využít relaxačního programu, při kterém si vyzkoušeli cviky obličejové jógy. Náš coffee break nabízel inspiraci několika recepty na osvěžující nápoje i malé dobroty, které účastníkům představila zkušená baristka z olomouckého Latino baru. Novinkou zářijového kongresu bylo také jeho zasazení do romantických italských Benátek a úniková místnost alchymistické laboratoře Magistra Kellyho.

„Moderátorkou zářijového kongresu byla herečka a moderátorka Vendula Fialová, která odvedla úžasnou práci, za kterou bychom jí ještě jednou chtěli poděkovat," říká za tým organizátorů Mgr. Barbora Ludvová. 

Fyzický kongres Healthcomm Professional v Praze

Na letošní podzim jsme se těšili a podřídili mu letní přípravu k znovu otevření kongresové sezóny kontaktních akcí Healthcomm Professional 2021 - sérii fyzických kongresů, na které jsou lékárníci zvyklí a které rádi a v hojném počtu v uplynulých deseti letech navštěvovali. Otvírací akcí byl pražský kongres Healthcomm Professional, který probíhal první dva říjnové dny v Hotelu Duo. Kongresu se zúčastnilo 76 lékárníků a 17 asistentů a zdravotních sester.

Akce nabídla bohatý odborný obsah, který sestával z 12 odborných přednášek v pátečním programu a 7 v sobotním. Kongres byl ohodnocen 24 body do systému celoživotního vzdělávání ČLnK. POUZP garantovala kvalitu odborného programu pro farmaceutické asistenty a všeobecné sestry. Nespornou výhodou živé kontaktní akce jsou diskuse s lektory, které probíhaly buď bezprostředně po jejich vystoupení, nebo pokračovaly i během kongresového dne ve foyer hotelu.

Zpětné vazby, které se k nám pomocí dotazníků dostaly, nás těší. Vypovídají o kladných emocích účastníků během setkání tváří v tvář s přednášejícími a zástupci partnerů kongresu. V průběhu programu měli účastníci opět možnost vyplňovat Hrací kartu a zapojit se tak do soutěží o různé ceny od pořadatelů. Hojně navštěvovaná byla i expozice Virtuální reality s „průletem" lidským tělem a netradičním pohledem na jeho jednotlivé orgány a životadárné systémy. Krásnými odměnami byly například knihy Deník ze života s Alzheimerem, které jsme měli možnost věnovat díky spolupráci se společností Dementia, nebo zatím poslední autorský počin moderátora kongresu Vojtěcha Bernatského: Jak dostat tatínka do karantény.

......

Pro ty, kteří se nemohli či z různých důvodů nechtěli zúčastnit fyzického kongresu, máme dobrou zprávu.

Program podzimního cyklu Healthcomm Professional 2021 přinese další z online kongresů, který je naplánovaný ke spuštění v měsíci listopadu 2021.

......

Kongres v Praze připomněl i start podzimní volnočasové akce Lékárny v pohybu, jehož se osobně ujal právě Vojta Bernatský. Ten se již podruhé stal jedním z patronů aktivity, která má za cíl vrátit pohyb do našich životů, jež paralyzovala covidová pandemie.

Pro redakci Magazínu zpracovaly Ing. Michelle Kratochvílová a Mgr. Barbora Ludvová za tým HealthComm.

Zpět