KALEIDOSKOPHYDROXYCHLOROQUINE-SULFATE PRO 600 ČESKÝCH PACIENTŮ

Společnost Teva Pharmaceuticals CR daruje nemocnicím v Česku 9 990 tablet hydroxychlorochinu 200 mg. Léčivý přípravek vyráběný společností Teva není v tuzemsku registrován, proto musel dovoz získat zvláštní povolení od Ministerstva zdravotnictví.

Léčivý přípravek dovezla společnost Teva Pharmaceuticals CR z jiného státu v Evropské unii. „Hydroxychlorochin je léčivý přípravek schválený pro léčbu malárie, lupusu nebo revmatoidní artritidy v mnoha státech a v klinické praxi je používán roky. Nicméně kvůli experimentálnímu použití léčivého přípravku při epidemii COVID-19 po něm poptávka v Evropě a dalších státech narostla. Proto bylo těžké jej do Česka dostat. Jsme ale rádi, že jsme se speciálním povolením od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zvládli dovézt bezmála 10 000 tablet tohoto léčivého přípravku. Na základě formálních doporučení a doporučených dávek pro experimentální použití v léčbě COVID-19 by toto množství mohlo být potenciálně využito k léčbě více než 600 pacientů," vysvětluje Juan Carlos Conde Ibarra, generální ředitel Teva Pharmaceuticals pro Česko a Slovensko

„Naším záměrem je darovat Hydroxychloroquine-sulfaate Teva 200 mg českým nemocnicím. V současné době zpracováváme požadavky od poskytovatelů zdravotní péče a tento léčivý přípravek jim budeme následně distribuovat na základě našich možností a v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR," dodává Conde Ibarra.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo použití léčivého přípravku společnosti Teva speciálně pro pacienty s COVID-19. Léčivý přípravek Hydroxychloroquine-sulfaate Teva 200 mg není primárně určen pro léčbu tohoto onemocnění, nicméně jeho použití v léčbě COVID-19 se opírá o doporučený postup vytvořený na základě spolupráce České lékařské společnosti J. E. Purkyně, klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. (MaVe PR, 16. 4. 2020)


BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR ZAHÁJILO VÝZKUM DIAGNOSTIKY A LÉČBY SARS-CoV-2

Vědečtí pracovníci českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR rychle zareagovali na společenskou potřebu a od 23. března provádějí diagnostické testy na přítomnost koronaviru u vzorků z nemocnic Jihočeského kraje a Vysočiny. Do 16.4. vyšetřili celkem 869 vzorků, přičemž 28 bylo pozitivních. Virologové nyní pokračují dále ve výzkumu. Využili příležitosti, že se při testování vzorků setkávají s novým koronavirem SARS-CoV-2, zařadili ho do své virové sbírky a zaměří se na jeho detailnější výzkum.

„Na konci března jsme získali povolení pro nakládání s koronavirem od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které nám umožňuje pracovat s živým virem a studovat jeho biologické vlastnosti a chování v buňkách. Takové povolení máme pro celou řadu dalších vysoce rizikových virů, jako jsou například viry vztekliny, žluté zimnice, Dengue nebo japonské encefalitidy," říká ředitel Biologického centra AV ČR a virolog Libor Grubhoffer.

Výzkum koronaviru je v úplných začátcích. „Nejdříve jsme museli ze vzorků získat živý virus a namnožit ho v tkáňových kulturách do potřebného množství tak, aby bylo možné dál s ním pracovat a uchovávat ho v laboratorních podmínkách," popisuje virolog Martin Palus z Biologického centra AV ČR.

Nyní českobudějovičtí virologové zahájili spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, který vyvíjí vysoce citlivý biosenzor pro detekci koronaviru. Ten by měl přítomnost viru odhalit nejen v tělních tekutinách, ale i v jiných vzorcích, jako jsou stěry z různých povrchů nebo voda.

„Naším úkolem je otestovat a vybrat pro biosenzor protilátky, které specificky rozpoznávají virus SARS-CoV-2. Následně poskytneme kolegům virus v neinfekční podobě pro testování a nastavení technologie. Jakmile bude senzor nastavený, začneme ověřovat jeho funkčnost jak na vzorcích od pacientů, tak případně i na vzorcích z prostředí, do kterých budeme přidávat virus ve stanovených množstvích," vysvětluje virolog Václav Hönig z Biologického centra AV ČR.

Právě díky unikátnímu spojení výzkumné laboratoře vysokého zabezpečení a datům z testování vzorků ze zdejších nemocnic má Biologické centrum příležitost přijít rychle s novými postupy a řešením pro diagnostiku a léčbu koronaviru. (Biologické centrum AV ČR)


JAK RODIČE ZVLÁDAJÍ DOMÁCÍ VÝUKU?

Díky nouzovému stavu je nyní na rodičích, aby ve spolupráci s učiteli „na dálku" vzdělávali své děti samy. Zatím však neexistují data, z nichž by se dalo usoudit, jak rodiče i žáci nastalý stav zvládají. Jak dlouho tráví děti čas učením? Co by nejvíce rodičům pomohlo? Právě to zjišťuje dotazník dostupný z webu České televize, který s přispěním ČT sestavili výzkumníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Akademie věd České republiky.

„Cílem ankety, nazvané Vzdělávání doma, je v co nejkratším čase získat základní vhled do toho, jak rodiče učení dětí doma zvládají. Výsledky mohou pomoci se zlepšením situace jak rodičům, tak školám, a mohou přispět i k tomu, aby se žáci v nelehké době učili efektivněji," formulují svoji vizi výzkumníci.

Anketu mohou rodiče vyplnit do půlnoci v úterý 7. dubna přes webovou stránku. Vědci pak chtějí data co nejdříve vyhodnotit, aby mohli formulovat pro školy a rodiče doporučení do dalších dnů pobytu doma. Získané informace jsou důležité i z dlouhodobého hlediska a mohou přispět k pozdější diskusi o koncepčních změnách ve školství v Česku.

Dosah výzkumu mezi široké spektrum rodičů zajistila především Česká televize, která sama pomáhá rodičům a školám s domácí výukou, třeba novým projektem UčíTelka. Každý všední den v něm učitelé v živém vysílání učí děti na prvním stupni základních škol vybrané předměty. (muni.cz)


DĚTŠTÍ PRAKTICI: JEDEN RESPIRÁTOR DENNĚ NESTAČÍ A OČKOVAT MUSÍME DÁL

Jeden respirátor na den, nedostačující množství dezinfekce, rukavice, které zatím nedorazily, ochranné pláště, brýle, štíty v nedohlednu - taková je realita drtivé většiny ambulancí dětských praktických lékařů. Přesto nadále ordinují a snaží se uzpůsobit provoz ordinací tak, aby zajistili dětským pacientům bezpečí. Pomoci se jim nyní dostává spíše od svých šikovných rodičů pacientů.

„Před měsícem jsme se na Kongresu primární péče bavili se zástupci Ministerstva zdravotnictví o potřebě ochranných pomůcek v našich ordinacích a bohužel ani teď nemohu říci, že by situace byla dobrá. Dostali jsme nějaké roušky, jeden respirátor na den, což samozřejmě nestačí. Správně bychom měli mít i další doporučené ochranné pomůcky, respirátor bychom měli měnit zhruba po 4 hodinách, nemluvě o tom, že pokud bychom se šli najíst nebo napít, tak hrozí při chybné manipulaci kontaminace. Snažíme se vše uzpůsobit tak, aby naše ordinace byly pro děti a jejich rodiče bezpečné, nemluvě o nás, protože průměrný věk dětského lékaře v České republice je 60 let," říká MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Sama přesunula prohlídky kojenců na sobotu a přizpůsobila ordinační hodiny tak, aby se v ordinaci nepotkaly nemocné a zdravé děti. „Rodiče jsou ukáznění, nejdříve volají, respektují všechna naše doporučení, dokonce nám šijí roušky, na domácí 3D tiskárně vyrábí štíty, míchají dezinfekci, někdy donesou i ochranné rukavice," pokračuje lékařka.

Rodiče se dětských lékařů nejčastěji ptají, zda mají s dítětem dorazit na preventivní prohlídku nebo očkování „Černý kašel, spalničky nebo riziko tetanu se vyskytují i v době pandemie a mohou dítě vážně ohrozit. Pokud jsou děti bez zjevných akutních potíží, není důvod očkování odkládat - pokud ovšem dítě není v karanténě nebo akutně nemocné. Když bychom na očkování rezignovali, mohou se vracet choroby, s nimiž se už naše společnost dříve vypořádala. Stejně je tomu s očkováním nepovinným, jako například proti encefalitidě, rotavirům, HPV, pneumokokům a další. Intervaly očkování jsou takové, aby organismus získal co nejlepší ochranu proti infekci, a neměli bychom je bezdůvodně prodlužovat," doplňuje předsedkyně dětských lékařů. (TZ Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, MaVe PR, 7. 4. 2020)  


LÉKŮ JE K 1. DUBNU ZATÍM DOSTATEK, ALE...

Situace na hranicích významně komplikuje plynulost klíčových dodávek léků do České republiky. Kamiony čekají na průjezd hranicemi několik hodin, což znesnadňuje dovoz léčiv i látek pro jejich tuzemskou výrobu. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) tak upozorňuje na důležitost zachování průchodnosti klíčových dodávek přes hranice pro léky a jejich výrobní komponenty.

„Požádali jsme ministerstvo vnitra a ministerstvo dopravy, aby podpořily urychlení průjezdu kamionů na našich hranicích. Plynulý tok látek potřebných pro výrobu léků i léků samotných je v tuto chvíli kritický pro zvládnutí celé koronavirové krize," říká Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF. „Uvítali jsme aktivitu politiků na evropské úrovni, je to společný evropský problém, který sami nevyřešíme. V tuto chvíli ale potřebujeme všechna opatření uvést v život a čekání na hranicích snížit na minimum," dodává.

Příkladem je společnost Zentiva, která se v minulém týdnu musela potýkat s pozastavenými kamiony na hranicích s Maďarskem. 

„Surovin pro výrobu klíčových léků máme zatím dostatek. Problém se však může objevit velice brzy, a to v řádech několika týdnů. Nesmíme dopustit, aby byl dodavatelský řetězec pro farmaceutický průmysl jakkoliv narušen," komentuje Soňa Porubská, generální ředitelka tuzemského výrobce léčiv Zentiva.

Dostatek léků na českém trhu se tak netýká jen jejich dovozu ze zahraničí, ale také zajištění jejich výroby na území České republiky. Z členských firem ČAFF, které mají v tuzemsku své výrobní závody, mají výrobu například Zentiva a Pro.Med.CS v Praze, Glenmark ve Vysokém Mýtě, Angelini v Brně či Teva v Opavě. www.caff.eu (tisková zpráva ČAFF, 1. 4. 2020)


JAK SI VYBRAT VHODNOU LINKU DŮVĚRY?

Člověku může ulevit, když se svěří a nezůstane na své trápení sám. Proto existují už desítky linek důvěry, které nám nabízejí pomoc v aktuální situaci. Jak si vybrat tu správnou krizovou linku? Linku je vhodné vybírat dle potřeby a zaměření!

V současnosti vznikají nejrůznější linky pomoci zaměřené například přímo pro pomoc seniorům a nemocným nebo pro psychoterapeutickou pomoc.

„Vznik nových iniciativ, které poskytují pomoc, je chvályhodný počin a potřebná aktivita," potvrzuje Hana Regnerová, ředitelka Modré linky. Zároveň však upozorňuje: „Je třeba si uvědomit, že i u takto záslužné činnosti je nutné si ověřit poskytovatele této služby. Ne vždy tyto linky dokáží odborně řešit krizovou situaci, nemají dostatečně proškolené a zkušené pracovníky, adekvátní a ověřené informace. Nemusí ani disponovat vhodným zázemím a technikou, aby zaručily diskrétnost a třeba i anonymitu pro kontaktující."

Proto ředitelka Modré linky doporučuje si napřed dobře rozmyslet, s čím aktuálně potřebujeme pomoci. Pokud chceme například jen pomoci s nákupem, informace o aktuálních opatřeních či další praktické záležitosti, které si nemohu v současné době zařídit? Potom je vhodné kontaktovat linku pomoci například zřízenou městem, krajem či nějakou známou organizací v okolí, které slouží právě pro tyto účely.

„Pokud lidé potřebují psychickou pomoc či řeší osobní témata, doporučuji zkontaktovat prověřenou linku důvěry. Kontakty na linky jsou uveřejněny na stránkách České asociace provozovatelů linek důvěry - www.capld.cz. Mohou se samozřejmě rovnou obrátit na naši Modrou linku, kde jim bude poskytnuta odborná pomoc krizového interventa a informace o další možné pomoci," zdůrazňuje Hana Regnerová a přeje všem co nejklidnější vyváznutí z těchto obtížných dnů.

Kontakty: https://www.modralinka.cz/, help@modralinka.cz
Telefony dostupné každý den od 9. do 21. hodiny: 608 902 410, 731 197 477
chat.modralinka.cz každý den od 12. do 21. hodiny

ÚZIS S ICZ PŘEDLOŽILY SNADNÉ ONLINE ŘEŠENÍ ŽÁDANEK K VYŠETŘENÍ COVID-19

Společnost ICZ aktuálně dokončila ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) pilotní verzi jednoduchého řešení pro předávání informací o žádankách na testy onemocnění chorobou COVID-19 od praktických lékařů a hygienických stanic na odběrná místa. Pro Českou republiku je nyní efektivní testování vybraných osob jedním z klíčových stavebních kamenů úspěšného boje s nákazou SARS-CoV-2.

Díky novému řešení budou moci prostřednictvím webové aplikace žádat praktičtí lékaři z více než 6 000 ordinací po celé republice o test pacienta a na odběrném místě pak zkontrolují, zda příchozí pacient má žádanku. To mimo jiné umožní okamžitě posoudit, zda bude test uhrazen zdravotní pojišťovnou či pacientem samotným. Zároveň toto řešení výrazně usnadní identifikaci pacienta i následné předávání informací o testu a jeho výsledcích k dalšímu zpracování. Zjednodušená žádanka disponuje i základním datovým rozhraním a je možné ji integrovat do stávajících sofistikovaných řešení například krajských úřadů.

Aktuální situace vyžaduje co nejjednodušší, ale zároveň nejefektivnější řešení. Naše webová aplikace je přesně taková - jednoduchá, uživatelsky komfortní a při tom nesmírně efektivní," uvádí Michal Bušek, ředitel sekce Zdravotnictví Skupiny ICZ.

Řešení má za cíl zajistit provedení testu na odběrovém místě v návaznosti na jednoduchou žádanku indikujícího lékaře. Poptávka po takovém řešení vzešla z diskuse MZ ČR s VZP a se zástupci praktických lékařů. S ohledem na aktuální situaci vytvořil společný realizační tým UZIS ČR a ICZ při efektivní spolupráci žádanku v pilotní verzi během několika málo dnů. Samotné řešení se skládá ze dvou procesů, a sice zadání žádanky lékařem - v ní lékař vyplní jméno a příjmení pacienta, jeho rodné číslo, požadavek na provedení testu a další povinné náležitosti - a její následné ověření na odběrném místě. Webová aplikace tak přispěje k větší efektivnosti celého procesu testování včetně zjednodušení administrace pro všechny zúčastněné strany zejména tam, kde nemají dosud k dispozici žádné podpůrné elektronické aplikace. (TZ ICZ a.s., 31. 3. 2020)   


SZPI EVIDUJE PŘÍPADY ZNEUŽÍVÁNÍ EPIDEMIE COVID-19 PŘI PRODEJI  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele na další a další případy zneužívání obav veřejnosti v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, a to některými prodejci doplňků stravy na internetu. Doplňky stravy někteří prodejci propagují mimo jiné prostřednictvím uvádění zakázaných léčebných tvrzení a nepovolených zdravotních tvrzení, která slibují údajné účinky při nakažení koronavirem. Jednalo se například o reklamní banner „Imunitní balíček ANTI-COVID-19".  Již samotné označení balíčku obsahovalo léčebná tvrzení „ANTI-COVID-19" a v popisu balíčku byl uveden text „prevence koronaviru". U dílčích potravin z balíčku byla na webu například použita další zakázaná léčebná tvrzení jako „Anticovid", „likvidaci plísní, virů a bakterií v těle", „antibiotik a antivirotik", „ataky virových infekcí". Výčet nelegálních nabídek, které zachytila SZPI si můžete projít ZDE

SZPI důrazně upozorňuje spotřebitele i provozovatele, že doplňky stravy jsou z hlediska právních předpisů potraviny, a proto jim nelze žádným způsobem připisovat léčebné nebo preventivní účinky, které jsou vyhrazeny pouze léčivům. S kontrolovanými osobami SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty. Inspekce stále zjišťuje další případy podezření na použití nepovolených léčebných tvrzení u doplňků stravy v návaznosti na virovou epidemii. (SZPI, 27. 3.)


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz