COVID-19: JEN DOBRÉ ZPRÁVYTři měsíce se svět potýká s epidemií nemoci COVID-19 způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2

Rozšířila se z čínské provincie Chu-pej, ohniskem bylo město Wu-chan. Podle WHO a ECDC bylo od 31. prosince 2019 a od 29. března 2020 hlášeno 657 140 případů COVID-19, tedy osob nakažených virem SARS-CoV-2. Nemoc, která nejvíce zasáhl země mezi 30. až 50. rovnoběžkou severní šířky, dostala kód diagnózy U07.1. Koronavirus SARS-CoV-2 byl nově přidán na seznam nakažlivých lidských nemocí - za úmyslné šíření hrozí trestní stíhání. 


Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) sleduje ohniska nákazy a poskytuje hodnocení rizik, pokyny v oblasti veřejného zdraví a poradenství týkající se reakčních činností členským státům EU a Komisi EU.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V ČR

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Ministerstvo zdravotnictví


Jaký průběh měla epidemie COVID - 19 na našem území od 1. 3. 2020, kdy byli detekováni první nakažení, do 31. 3. 2020 se můžete podívat v článku na březnovém Magazínu ZDE


Článek mapuje nejen počty testovaných a nakažených, ale den po dni sleduje nejdůležitější okamžiky, přijatá rozhodnutí a nařízení vlády ČR a ministerstev, která ovlivnila životy všech občanů v naší zemi.


V dubnu chceme přinášet JEN DOBRÉ ZPRÁVY, které posílí naději na brzké vyřešení tíživé situace, která doléhá na naši psychiku, ekonomiku a nabourává sociální vazby. Zajímavé a nadějné výzkumy, dobročinnost, pozitivní informace k tematice koronavirové epidemie - to vám budeme předkládat v krátkém výběru.

TÉMĚŘ 10 000 TABLET HYDROXYCHLOROCHINU PRO ČESKÉ PACIENTY S COVID-19

16. 4. 2020: Společnost Teva Pharmaceuticals CR daruje nemocnicím v Česku 9 990 tablet hydroxychlorochinu 200 mg. Léčivý přípravek vyráběný společností Teva není v tuzemsku registrován, proto musel dovoz probíhat na základě zvláštního povolení Ministerstva zdravotnictví. To schválilo jeho použití speciálně pro pacienty s COVID-19, i když není primárně pro jeho léčbu určen. Jeho použití v léčbě COVID-19 se opírá o doporučený postup vytvořený na základě spolupráce ČLS JEP, klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Hydroxychlorochin je léčivý přípravek schválený pro léčbu malárie, lupusu nebo revmatoidní artritidy v mnoha státech a v klinické praxi je používán roky. Nicméně kvůli experimentálnímu použití léčivého přípravku při epidemii COVID-19 po něm poptávka v Evropě a dalších státech narostla. Proto bylo těžké jej do Česka dostat. Jsme ale rádi, že jsme se speciálním povolením od Státního ústavu pro kontrolu léčiv zvládli dovézt bezmála 10 000 tablet tohoto léčivého přípravku. Na základě formálních doporučení a doporučených dávek pro experimentální použití v léčbě COVID-19 by toto množství mohlo být potenciálně využito k léčbě více než 600 pacientů," vysvětluje Juan Carlos Conde Ibarra, generální ředitel Teva Pharmaceuticals pro Česko a Slovensko.


PORODNÍ ASISTENTKY SPUSTILY KRIZOVOU LINKU

Pro podporu těhotných žen v době nouzového stavu byla na konci března spuštěna speciální krizová linka. Jejím hlavním cílem je poskytovat informace a psychickou podporu nastávajícím i čerstvým rodičům. Na lince jsou přítomny dvě porodní asistentky, které jsou speciálně proškoleny v telefonickém poradenství a krizové intervenci. Linka je dobrovolnickým projektem profesní organizace Unie porodních asistentek (UNIPA). Souběžně byla spuštěna také stránka https://rodimvklidu.cz/, která funguje jako informační rozcestník a v nejbližších dnech přibude i adresář porodních asistentek podle krajů.

„Reagujeme na enormní množství žen, které nás od vyhlášení nouzového stavu denně oslovuje. Ze dne na den se ocitly v nečekaně obtížné situaci a hledají informace i psychickou podporu," uvedla Kateřina Klíčová Hájková z UNIPA. Na lince se střídá celkem 30 porodních asistentek, které poskytují odborné informace a psychickou podporu ženám těhotným, krátce před porodem i rodičům novorozených dětí. Dobrovolnický tým zároveň mapuje nejnovější doporučení WHO v souvislosti s onemocněním COVID-19 během těhotenství a při porodu. Celý projekt, zejména jeho technické zázemí, můžete podpořit na webu www.darujme.cz/projekt/1202798.

Mnoho žen plánuje opustit porodnici dříve, než je obvyklé, protože mají strach z nákazy. UNIPA proto připravila pro Ministerstvo zdravotnictví návrh v souladu s doporučeným postupem Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM), jak zajistit péči o ženy po porodu. Vzniká seznam registrovaných komunitních porodních asistentek, které jsou připraveny o ženy pečovat po jejich návratu z porodnice. Věříme, že tato služba pomůže mnoha rodičkám a uklidní je v jejich nelehké situaci.

Koordinátorka projektu Marie Rumlenová uvádí: „Nejčastěji se na nás obrací ženy s přáním porodit v době pandemie ambulantně, tedy odejít z porodnice krátce po porodu. Zajímá je, jak takový porod probíhá a kdo se o ně a miminko po porodu postará. Často volají ženy, které jsou ve stresu a mají velký strach z porodu, ať kvůli zákazu otců u porodu nebo s obavou z nákazy. Obrací se na nás také pro odborné informace, protože jejich gynekolog třeba nefunguje, jak byly zvyklé, hledají ale také psychickou podporu a ujištění."

Nově je linka Unie porodních asistentek součástí platformy Spojujeme Česko, kterou zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu - spojujemecesko.cz/projekty/rodim-v-klidu/.

https://www.unipa.cz/


HOLLANDIA POSÍLÁ ROUŠKY DO KLOKÁNKA

16. 4. 2020: Mlékárna Hollandia Karlovy Vary věnuje členům věrnostního Hollandia Clubu zdarma 20 tisíc roušek. Dalších tisíc kusů daruje Fondu ohrožených dětí Klokánek, se kterým Hollandia již v minulosti spolupracovala. V rámci současného nouzového stavu se bude jednat o jednu z největších hromadných rozesílek ochranných pomůcek. Samotné pořízení chirurgických roušek vyšlo na téměř půl milionu korun.

 „Chceme našim věrným zákazníkům po celém Česku nejen pomoci, ale také poděkovat. Právě díky nim a jejich velkému zájmu o naše výrobky se současná situace Hollandie výrazněji nedotkla. Jejich podporu bychom jim proto nyní chtěli alespoň částečně vrátit. Spolu s rouškou, která stále platí za nedostatkové zboží, od nás proto každý obdrží i děkovný dopis," řekl marketingový manažer společnosti Hollandia Karlovy Vary Jan Škoda.

Kompletaci a balení zásilek zajišťuje logistická společnost HOPI s.r.o. a distribuce bude probíhat ve čtyřech vlnách. „První část zásilky bude kompletována ve čtvrtek 16. dubna v logistickém centru DC HOPI Jažlovice. Díky našim kapacitám zvládneme za den zabalit zhruba 4 tisíce zásilek s rouškami a děkovnými dopisy. S přihlédnutím k víkendu tedy očekáváme, že poslední várka bude expedována v úterý," sdělil Ondřej Rupert ze společnosti HOPI.

Doručení roušek až do schránek členům Hollandia Clubu má nesporné výhody. „Naši zákazníci nebudou muset nic riskovat nebo někam cestovat. Pouze si zajdou do schránky a roušku budou mít zdarma k dispozici," doplnil marketingový manažer mlékárny Hollandia. (LESENSKY.CZ s.r.o.)


FILTR Z OSTRAVY ZJEDNODUŠÍ PRÁCI ZÁCHRANÁŘŮ A UŠETŘÍ FINANCE

15. 4. 2020: Vědecký tým z Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (CPIT VŠB-TUO) vyvinul a otestoval během tří týdnů nový, reaktorový filtr do masek Subveco z kategorie FFP3. Reaktorový filtr, který se našroubuje do masky, vzduch navíc vydezinfikuje.

"Náš tým v rámci CPIT VŠB-TU Ostrava vyvinul ve velmi krátké době reaktorový filtr Subveco. Reagujeme na aktuální situaci a chceme pomoct a zjednodušit práci zdravotníkům, záchranářům, vojákům, všem těm, kteří každodenně nasazují své životy," říká autor projektu, doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.

Filtr zajišťuje naprosto přirozené a pohodlné dýchání, díky němuž je možné dosahovat mnohem větších výkonů. Jeho životnost je až 10 000 hodin, čímž je možné ušetřit miliardy korun za jednorázové roušky, respirátory, nebo jiné filtry pro masky. Výroby masky s filtrem Subveco se ujme firma Brano.

Více na https://www.subveco.com/


BIOSENZOR PRO DETEKCI KORONAVIRU

8. 4. 2020: Objevovat přímo virové částice koronaviru SARS-COV-2, na rozdíl od náročného zjišťování protilátek v těle pacientů prováděním tzv. rychlotestů, by mohla v dohledné době umožnit technologie vyvíjená skupinou Hany Lísalové z Oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu AV ČR.

Vyvíjené biodetekční systémy jsou založené na bázi tzv. ultra-rezistentních polymerních povrchů, které při přímém kontaktu s reálnými biologickými médii neztrácejí funkční rozpoznávací vlastnosti. Technologie je přitom naprosto univerzální a dá se relativně jednoduše adaptovat na jiný typ detekované látky a jiné typy vzorků. Srdcem biosenzoru jsou výměnné polymerní biočipy, které je možné při negativní odezvě používat opakovaně.

„Rozhodli jsme se věnovat vývoji vysoce citlivého a přenosného biosenzoru pro detekci koronaviru. Ten přítomnost viru odhalí nejen v tělních tekutinách, ale i v jiných vzorcích, jako jsou stěry z obleků nebo voda," vysvětluje Hana Lísalová z Fyzikálního ústavu AV ČR.

K urychlenému vývoji přispívá i skutečnost, že navrhovaný postup se odvíjí z již existující spolupráce s Ochrannou službou Policie ČR zaměřené na vývoj přenosného biodetekčního systému pro rychlé odhalení patogenních látek v potravinách.

S pomocí laboratorního funkčního vzorku vědci nyní prokázali jedinečné vlastnosti rychlé a citlivé detekce.

„Během dvaceti minut jsme například přímo detekovali bakterie Escherichia coli O157:H7 nebo Salmonella typhi v homogenizovaném hamburgeru," říká Alexandr Dejneka, který s Hanou Lísalovou na projektu spolupracuje. Bakterie se přitom podařilo jednoznačně prokázat už v řádu jednotek na mililitr vzorku. Srovnatelná citlivost byla dosažena i při detekci viru Hepatitidy A v potravinových vzorcích.

Samotné testování systému je předběžně domluveno na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. K personálnímu a finančnímu zajištění vývoje biodetekčních systémů bude především použitá platforma projektu NCK MATCA, případně jiných projektů TAČR. (tisková zpráva FZÚ AV ČR)


UBER DĚKUJE ZDRAVOTNÍKŮM BEZPLATNÝMI JÍZDAMI

8. 4. 2020 - Lékaři, sestřičky, sanitáři a další zaměstnanci nemocnic v České republice denně pečují o zdraví občanů a bojují o životy pacientů. Aby jim Uber v těchto náročných časech mohl alespoň malou měrou pomoci a poděkovat, daruje zaměstnancům devíti pražských nemocnic celkem 1 000 bezplatných jízd.

Seznam nemocnic, které obdrží bezplatné jízdy: Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Nemocnice Na Homolce

„Personál nemocnic odvádí v popředí krize heroické výkony a Uber jim za tuto obdivuhodnou snahu chce velmi poděkovat. Doufáme, že jim naše služba v těchto dnech, kdy pracují bez odpočinku ve dne v noci, alespoň malinko uleví," komentuje iniciativu mluvčí Uberu Luisa Elster.

V rámci iniciativy nemocnice získají promokód, který budou moci poskytnout svým zaměstnancům a umožnit jim tak snadnou přepravu do práce a z práce. Samotná distribuce promokódů je úzce koordinována s Ministerstvem zdravotnictví a veškeré náklady nese společnost Uber. Kód pro bezplatné jízdy pro zdravotnický personál postačí zadat do aplikace Uberu. Platný bude pro jízdy v kategorii UberX, a to až do konce května.

„V těchto těžkých chvílích si statečný personál nemocnic rozhodně zaslouží naši podporu. Uber se nabídl, že našim lékařům, sestřičkám a dalšímu zdravotnickému personálu poskytne možnost bezplatného svezení do práce a z práce, což velmi vítáme. Lidé v přední linii tak získají možnost rychlé a pohodlné cesty za svým každodenním posláním, a s tím alespoň o něco více času k odpočinku, nebo třeba k péči o své rodiny," uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že Ministerstvo zdravotnictví od počátku podporuje aktivity firem, které chtějí svou aktivitou přispět k řešení krize.  

Více na webu t.uber.com/medicsprague


PHILIP MORRIS DARUJE PŘES 7 MILIONŮ PRAŽSKÝM NEMOCNICÍCM

8. 4. 2020: Philip Morris ČR věnuje 7 245 000 Kč třem pražským nemocnicím pro pomoc v boji s COVID-19. Částka bude rovným dílem rozdělena mezi Všeobecnou fakultní nemocnici, Nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Homolce. Mimořádný fond bude spravovat Nadace Charty 77 - Konto Bariéry.

Plicní ventilátory, roušky, respirátory, jednorázové rukavice či dezinfekční prostředky, to jsou příklady zdravotnického vybavení, které si budou moci jednotlivé nemocnice pořídit z mimořádného fondu.

„Děkujeme za podporu, která je pro nás v této náročné době opravdu velmi prospěšná. Díky darovaným penězům máme větší jistotu, že zvládneme alespoň částečně v budoucnu pokrýt ekonomické ztráty způsobené zvýšenými náklady na nákup ochranných pomůcek, ale také současným výpadkem naší běžné zdravotní péče," řekl ředitel Nemocnice Na Homolce Petr Polouček.

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry je nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice. Každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují.

„Partner k nezaplacení. Do této kategorie patří společnost Philip Morris. Naši práci poznali při spolupráci na vzdělávání Senzačních seniorů. Generální ředitelka Andrea Gontkovičová je špičková manažerka, drobná dáma s velkým srdcem na pravém místě. Neváhala ani chvilku a výsledkem toho je mimořádný fond. Mimořádný nejen účelem, ale i finanční pomocí. Děkujeme," říká ředitelka Nadace Charty 77 - Konta Bariéry Božena Jirků.

Společnost Philip Morris ČR a.s., největší výrobce a prodejce tabákových výrobků, působí v ČR od roku 1992 a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 28 let přispívá různým charitativním projektům včetně těch, které zahrnují podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. (tisk. zpráva Konta bariéry, 8. 4. 2020)


ROUŠKY MAJÍ SMYSL

Renomovaný časopis Nature Medicine zveřejnil 3. 4. 2020 studii týmu Donalda K. Miltona a Benjamina J. Cowlinga, kteří se dlouhodobě zabývají epidemiologií infekčních chorob. Profesor Cowling v posledních letech navrhl a realizoval rozsáhlé terénní studie přenosu chřipky v komunitě a účinnost a dopad kontrolních opatření. Jeho nejnovější výzkum se zaměřil na způsoby přenosu respiračního viru. Studie sledovala, zda mohou chirurgické obličejové masky zabránit přenosu lidských sezonních chřipkových virů či rhinovirů ze symptomatických jedinců. Mezi 111 lidmi, u nichž se později potvrdila nákaza, ochrana úst a nosu zastavila veškeré sezónní koronaviry a 70 % chřipkových virů. Studie ZDE 


LABORATOŘE POSÍLÍ DOBROVOLNÍCI

V pátek 3. dubna spustila Akademie věd ČR nový webový portál na pomoc diagnostickým laboratořím, které testují vzorky na přítomnost koronaviru. Portál www.laboratore-proti-koronaviru.cz umožňuje propojit tyto laboratoře s dobrovolníky z řad vysokoškolských studentů biologických oborů či výzkumných pracovníků, kteří nabízejí svou pomoc. Web znázorňuje na mapě České republiky seznam 72 laboratoří (jejich počet stále roste), registrovaných u Státního zdravotního ústavu, ať už jde o nemocnice, ústavy Akademie věd, univerzity či soukromé laboratoře. Webový portál shromažďuje informace z diagnostických laboratoří ze všech krajů České republiky a ukazuje, kde jsou vítané dobrovolnické posily a kam/komu se mají hlásit. Dobrovolnické pozice jsou rozděleny do dvou typů podle toho, jaké dovednosti a zkušenosti musí daný pracovník mít, aby mohl vykonávat konkrétní laboratorní činnosti.

Webový portál vytvořili a spravují Marta Macálková a Radek Smutný z Odboru správy webů Střediska společných činností Akademie věd ČR. https://www.laboratore-proti-koronaviru.cz/


28. 3. 2020: Sestry v záloze je nová platforma, která nabízí kvalifikovaným zdravotním sestrám, které již aktivně nepracují ve zdravotnickém zařízení, nebo pracují a mají volné časové možnosti, příležitost nabídnout svou pomoc nemocnicím, ve kterých hrozí nedostatek personálu, nebo je jeho velká část v karanténě. Koordinátorkou iniciativy je bývalá zdravotní sestra Renata Dubcová. Registrovaným, kterých je zatím přes 240, pošle nemocnice či sociální zařízení požadavek a domluví se na případné spolupráci. Zástupce zdravotnického zařízení v platformě může ve formuláři zadat personální požadavek. V případě, že se v systému nachází sestřička s místem bydliště blízkým zařízení, propojí je. Jakou formu spolupráce sestřička zvolí, je čistě na dohodě mezi ní a nemocnicí. 


27. 3. 2020: Společnost IOCB Tech, dceřiná firma Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR, darovala 7 milionů korun na výzkum a vývoj nových diagnostických testů pro onemocnění COVID-19. 5 milionů směřuje týmům Dr. Tachezy a Prof. Hirsche z Přírodovědecké fakulty UK (PřF UK), 2 miliony byly poskytnuty týmu Dr. Petra Bartůňka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ÚMG).

„Podle vyjádření odborníků je jedním z klíčových faktorů co nejširší a nejrychlejší testování pacientů s podezřením na nákazu, a proto je třeba řádově navýšit současné kapacity," říká profesor Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB Tech a zástupce ředitele ÚOCHB. „Na ÚOCHB, PřF UK a ÚMG nyní pracují kolegové na nové metodě a jejím zavedení, ale potřebují finance na nákup chemikálií a nutných zařízení a tam přesně náš dar směřuje. A platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává."

IOCB Tech se zabývá transferem technologií. Firma pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších disciplín. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby výsledky výzkumu sloužily celé společnosti. IOCB Tech se podílela na procesu dojednání a uzavření více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými partnery, například s Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies. V roce 2019 přesáhl zisk ÚOCHB z těchto licencí více než 80 mil. dolarů. (Odd. komunikace ÚOCHB)


27. 3. 2020: Inteligentní aplikace Koronappka od platformy Zdravel průběžně monitoruje příznaky nemoci, pomáhá odhalit riziko onemocnění COVID-19 a odlehčí přetíženým linkám. Lidé tak mají k dispozici bezplatný nástroj pro lepší orientaci v oblasti vlastního zdraví v době pandemie. Umožňuje uceleně a přehledně v čase zaznamenávat příznaky nemoci definované Světovou zdravotnickou organizací. Při zpozorování prvního příznaku tak není třeba volat na často nedostupné linky lékařů či hygienických stanic, čímž se ulehčí přetíženému systému českého zdravotnictví. Aplikaci je možné si vyzkoušet na stránkách covid19.zdravel.cz bez nutnosti registrace.

"Z dostupných zdrojů víme, že linky jsou většinu času silně přetížené. Proto přinášíme elektronický nástroj, který pacientům umožňuje pravidelně zaznamenávat symptomy, které mohou, ale také nemusí být spojeny s nemocí COVID-19. Po vyplnění on-line monitorovacího systému bude uživateli na základě dostupných podkladů Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví České republiky poskytnuta indikativní zpětná vazba ke stávajícímu zdravotnímu stavu," vysvětluje ředitel projektu Zdravel Martin Wagner.

„Nyní pracujeme na propojení systému s kompetentními zdravotnickými organizacemi. Ideální by bylo, kdyby data byla k dispozici přímo lékařům a případně i centrálním orgánům. Náš systém to jednoduše umožňuje. Zdravotníci by tak při příjmu měli přehled o stavu pacienta v posledních dnech," doplňuje Wagner. V takovém případě bude registrace do webové aplikace Koronappka potřeba, aby mohlo docházet k bezpečnému sdílení záznamů se zdravotníky.


ROUŠKA ZA 15 VTEŘIN

Zaměstnanci Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně využili neaktivní stroje k výrobě jednoduchých jednovrstvých roušek z bavlněného plátna. Několik desítek jich rozdali. „Roušku EasyOn vyřeže laserový ploter za 15 vteřin a k dokončení je potřeba drobné šití. Roušku PiggyNOSE lze naopak složit i bez šití pomocí tří pevnějších nití. Oba typy nasadíte rovnou na uši bez vázací šňůrky," popsal princip jednoduchých roušek David Škaroupka. Soubory pro laser, návody a další potřebné podklady poskytl tým zdarma, aby jejich know-how mohl v této složité době využít každý zájemce. Jedny z prvních vyřezaných roušek putovaly na Oddělení mikrobiologie vyškovské nemocnice. (tisková zpráva VUT, 24. 3. 2020) 


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz