AIFP: VE VÝVOJI JE NA 30 ANTIVIROVÝCH LÉČIVInovativní farmaceutické společnosti vyvíjejí maximální úsilí v boji s aktuální koronavirovou epidemií. Jejich aktivity jsou zaměřeny především, nikoli však výhradně, na výzkum a vývoj antivirotik či vakcín, léčebných a diagnostických metod.

„V současné době je v různém stadiu vývoje přibližně 30 antivirových léčiv," informuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  

V současné době neexistují žádné schválené léky na onemocnění COVID-19 ani vakcíny, které by zabránily jeho přenosu. Ke zmírnění příznaků a řešení komplikací pacientů se však používají schválené možnosti léčby. Členové AIFP pracují nepřetržitě na tom, aby vyvinuli léčebné a diagnostické metody a vakcíny, které bude možné použít v boji proti koronaviru. Probíhají desítky klinických hodnocení (k 16. březnu 2020 je plánováno nebo probíhá 82 klinických hodnocení), tři z nich jsou realizovány i v Evropské unii

Inovativní farmaceutické společnosti sdružené v AIFP, které vyvíjejí vakcíny, mají hluboké znalosti a desetiletí zkušeností s podobnými viry. Již po desetiletí existuje vakcína proti dětské přenosné obrně, proti chřipce, proti hepatitidě A a B a dalším virovým nákazám. Vakcíny proti koronavirům vyvolávajícím MERS a SARS jsou ve fázi preklinických a klinických studií. Tyto znalosti zásadně zlepšují naši pravděpodobnost úspěchu při vývoji účinné vakcíny a identifikaci již existujících léčebných postupů pro infikované pacienty. Členské společnosti AIFP nepřetržitě pracují na využití těchto znalostí. V boji proti COVID-19 se mohou jako potenciálně slibné prokázat již existující vakcíny, nebo léky ve vývoji.

Probíhá rozsáhlý výzkum, aby bylo možné diagnostikovat, léčit a zabránit nákaze virem COVID-19. Některé inovativní farmaceutické společnosti věnovaly sloučeniny, které by mohly léčit infekci koronavirem, pro naléhavé použití a klinická hodnocení, a to včetně sloučenin dříve testovaných u jiných virových patogenů, jako jsou Ebola a HIV. Další společnosti zkoumají kandidátní vakcíny pro účely prevence a provádějí inventury svých výzkumných portfolií, aby identifikovaly další potenciální léky pro výzkum a vývoj. Společnosti také zkoumají způsoby, jak využít stávající technologie, které by mohly rychle zvýšit produkci, jakmile bude identifikován potenciální kandidát na vakcínu.

Praktickým příkladem této probíhající spolupráce ve výzkumu je Výzva 21 v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI). Ta propojuje přední světové vědce a výzkumníky z oboru a akademické obce za účelem urychlení vývoje diagnostických a terapeutických prostředků pro použití v boji proti koronaviru.

Přehled konkrétních aktivit členských společností AIFP:

Společnost AbbVie oznámila spolupráci s globálními úřady na stanovení účinnosti léčiv proti HIV při léčbě onemocnění způsobeného novým typem koronaviru. Společnost AbbVie podporuje klinické studie a základní výzkum s již existujícím léčivým přípravkem a úzce spolupracuje s evropskými zdravotnickými úřady, Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), národními zdravotnickými ústavy a Úřadem pro biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA).

Společnost Gilead úzce spolupracuje s vládními a nevládními organizacemi a regulačními orgány po celém světě na strategii pro poskytování jedné ze svých experimentálních látek pacientům s Covid-19 v případě neexistence jiných schválených možností léčby. Dále intenzivně pracuje na klinických studiích k určení, zda lze tuto látku bezpečně a účinně použít k léčbě Covid-19. Gilead podporuje dvě klinická hodnocení svého přípravku v Číně vedená čínskými úřady a globální klinické hodnocení vedené Národním institutem pro alergické a infekční choroby USA (NIAID). Gilead pro tyto studie poskytuje léčivou látku zdarma, přičemž výsledky studií v Číně se očekávají v dubnu 2020. Gilead rovněž zahajuje dvě klinická hodnocení léčiva ve fázi 3 v Asii a dalších zemích s velkým počtem potvrzených případů Covid-19.

Společnost Roche se jako lídr v diagnostice zavázala, že bude poskytovat testovací řešení pro nejnáročnější mimořádné situace ve zdravotnictví. Je připravena poskytnout tolik testů, kolik dovolí její výrobní kapacity. V současné době řeší s ministerstvem zdravotnictví co nejrychlejší instalaci a zprovoznění dostupné techniky.

Společnost Pfizer pracuje na vývoji antivirotik a spoluvyvíjí novou vakcínu proti koronaviru. V současné době hodnotí antivirové látky proti koronavirům, které měla ve svém vývoji ještě před vypuknutím pandemie. Jedná se o látky, které brání replikaci koronavirů podobných těm, které způsobují Covid-19. Pokud budou screening a případné toxikologické studie úspěšné, mohly by být nové antivirotické látky připraveny pro klinické použití na konci roku 2020. Společnost Pfizer dále spolupracuje se společností BioNTech na společném vývoji potenciální vakcíny zaměřené na prevenci infekce Covid-19. Cílem spolupráce je urychlit vývoj unikátní (first-in-class) Covid-19 mRNA vakcíny, která by mohla vstoupit do klinického testování do konce dubna 2020.

Společnosti Regeneron Pharmaceuticals a Sanofi SA v blízké době odstartují klinický výzkum jejich léčiva na revmatoidní artritidu, které by mohlo pomoci se symptomatickou léčbou aktuální koronavirové infekce.

Společnost Takeda iniciovala vývoj anti-SARS-CoV-2 polyklonálního hyperimunního globulinu (H-IG) pro léčbu vysoce rizikových osob s Covid-19. Hyperimunní globuliny jsou léky získané z krevní plasmy, které se v minulosti ukázaly být účinné při léčbě závažných akutních virových infekcí dýchacích cest a mohou se stát léčebnou možností pro Covid-19.

Další informace týkající se aktivit AIFP v boji s aktuální koronavirovou epidmií naleznete ZDE

EPIDEMIE A RIZIKO VÝPADKŮ LÉKŮ

Vzhledem k tomu, že se Evropa stala novým epicentrem koronavirové pandemie, jsou inovativní farmaceutické společnosti v celé EU vystaveny nepřetržitým obtížím v dodávkách léčiv pacientům po Evropě. Na jejich odstranění tvrdě pracují. Jde například o logistické potíže - je stále obtížnější zorganizovat zásilky léčiv, vakcín a chemických látek pro výrobu léčiv po Evropě. Zároveň se objevuje zvýšená poptávka po některých léčivech, která se používají ke zvládání příznaků COVID-19. Zároveň mohou vznikat problémy v situacích, kdy se nepodaří zvládnout „nákupní" paniku a dochází k vykupování některých léčiv na předpis na úrovni lékáren. To může být dále prohloubeno jednostrannými rozhodnutími členských států EU.

Dalším problémem, který se v posledních dnech objevuje, je snížení intenzity leteckého provozu, která zmenšuje přepravní kapacity pro léčiva a léčivé látky nejen v Evropě, ale i v dalších zemích. Vyřešení těchto obtíží vyžaduje intenzivní spolupráci mezi průmyslem, členskými státy EU, Evropskou Komisí, leteckými společnostmi, logistickými operátory a průmyslem. Pouze tak může být zajištěna kontinuita produkce a dodávek léčiv tam, kde jsou potřeba.

Pacient musí být vždy na prvním místě. Zároveň vědci a odborníci inovativních farmaceutických společností pokračují ve výzkumu a vývoji a snaží se nalézt vakcíny, léčebné a diagnostické metody, které nám pomohou zvládnout aktuální krizi.

Zdroj: Tiskové zprávy AIFP (19. 3. 2020 a 26. 3. 2020)

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

MINERÁLNÍ SOLI NA(D) ZLATO POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz